twitter
rss








































Neste proxecto os nenos e nenas traballaron moito cas súas familias, aprendendo da investigación e elaborando eles sós o material para expoñer na aula



 Na escola viaxamos ca nosa amiga Molli, coñecendo moitos animais e plantas que fixemos e colgamos nos muros e nas portas.










 Levamos un proxectiño para casa



             
                      
















Rematamos o proxecto cunha excursión onde vimos un teatro baseado na historia do "Libro da selva"