twitter
rss

Bos días:
Esperando que non estedes moi aburridos, suxiro aproveitar situacións da vida cotiá para continuar favorecendo aprendizaxes significativas. Podedes seguir cas rutinas que tiñan establecidas como: 
  - Rodear no calendario o día no que están.
  - Cantar a canción dos días da semana.
  - Buscar no seu nome a inicial do día da semana que toca.
  - Pensar palabras que empecen ou leven as vogais (U, A, I, O, E).
  - Debuxar formas xeométricas en distintos tamaños e buscar obxectos na casa con diferentes formas, como por exemplo:
     Círculo: reloxo...
     Cadrado: galleta...
     Rectángulo: folio...


O MÁIS IMPORTANTE INTENTAR MANTER OS HÁBITOS DE AUTONOMÍA GANADOS,
                                               E XOGAR E XOGAR

0 comentarios:

Publicar un comentario